Vilthelse

Elg_rådyr_and_rev til forside av vilthelse

Veterinærinstituttet er Norges laboratorium for vilthelse og viltsykdommer. Det utføres obduksjoner og laboratorieundersøkelser av ville dyr, vilt i oppdrett samt eksotiske dyr fra dyreparker.

I tillegg gjennomføres det ulike forskningsprosjekter knyttet til sykdom og miljøgiftbelastning hos viltlevende dyr. Det legges vekt på sykdommer som har betydning for viltet, og på smittsomme sykdommer som kan utveksles mellom husdyr og vilt eller overføres fra vilt til menneske (zoonoser).

Kunnskap om hvilke sykdommer viltlevende dyr har, er viktig for å opprettholde sunne viltbestander, med tanke på smittefare til husdyr og mennesker, og for å oppdage miljøendringer som påvirker dyras helse.

Veterinærinstituttet har også faglig ledelse og drift av flere overvåkingsprogrammer.

Les Veterinærinstituttets korte statusrapport for 2014 på dette fagområdet (side 13 i rapporten).

 

Veterinærinstituttets kontaktpersoner på området vilthelse er

I venstremenyen finnes mer informasjon om vilt. 

  

Nyhetsarkiv

Påmelding til prøvetaking av ender og måker for fugleinfluensa 20.06.2016 10:49

Registrering som prøvetaker for høsten 2016 har åpnet. Det legges opp til prøvetaking fra 400 ender og 100 måker felt under jakt. Påmeldingsfrist er 27. juni 2016.

Rottegifter påvist hos ulv med skabb i Østmarka 8.04.2016 14:48

I januar 2016 ble en ulv i Enebakk avlivet av dyrevernmessige årsaker av personell fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Obduksjon ved Veterinærinstituttet viste et magert kadaver med store hårløse områder (skabb). Det var ønskelig med mest mulig opplysninger rundt sykdomsutviklingen til denne ulven, og Fylkesmannen ba om undersøkelse av aktuelle giftstoffer som ulven kunne ha vært eksponert for.  Veterinærinstituttet fant spor av tre ulike antikoagulant-rottegifter i ulvens lever.

Fransk hjerteorm påvist for første gang i Norge 7.04.2016 17:14

Veterinærinstituttet har påvist parasitten fransk hjerteorm (Angiostrongylus vasorum) hos en rødrev i Ski. Fransk hjerteorm kan medføre alvorlig sykdom hos hundedyr, men smitter ikke mennesker. Dette er første gangen parasitten er påvist i Norge. Saken inneholder video med ekspertintervju. 

 Se flere nyhetssaker om vilthelse

 

 

Flått og flue

Bilde av flått og hjortelusflue.

Her finner du nettstedet hvor jegere kan registrere flått og hjortelusflue.