Hjem / Temasider / Svin / MRSA hos svin

MRSA hos svin

MRSA (meticillinresistente Staphylococcus aureus) er spesielle varianter av gule stafylokokker som er resistente (motstandsdyktige) mot antibiotika. Det finnes flere ulike varianter av MRSA, og varianter som lett etablerer seg hos dyr kalles LA-MRSA (livestock associated – dyreassosiert - MRSA).

Det finnes lite LA-MRSA i Norge. Veterinærinstituttet påviste bakterien for første gang i 2011 på et slakteri, og første gang i en svinebesetning i 2012. I 2013-2014 har det blitt oppdaget noen flere tilfeller, og våren 2014 har det blitt gjennomført et stort overvåkingsprogram for å finne ut mer om utbredelsen av LA-MRSA bakterier i norske purkebesetninger.

Alle MRSA-varianter kan smitte mellom mennesker og dyr, også LA-MRSA. Bakteriene gir sjelden sykdom hos dyr og friske mennesker, men det er viktig å unngå at de spres til helseinstitusjoner, som sykehus, pleiehjem og sykehjem hvor de kan forårsake alvorlige infeksjoner som er vanskelige å behandle. Dette er grunnen til at norske myndigheter, næringen og Veterinærinstituttet nå gjør en stor innsats for å se om det er mulig å bekjempe disse bakteriene.

Det er liten fare for at LA-MRSA skal smitte til mennesker via kjøtt og kjøttprodukter fra griser som er smittet med LA-MRSA.

Les mer