Svin

Gris

Foto: Helsetjenesten for svin

Det er litt over 2000 besetninger med gris i Norge. Produksjonen av slaktegriser har over lang tid vært stabil rundt 1,5 millioner per år. Antall besetninger med svin er sterkt redusert på få år. Det meste av svineproduksjonen er konsentrert til Rogaland, Nord-Trøndelag og Østlandet. 

Norske griser er fri for alvorlige, smittsomme sykdommer. Forekomsten av Salmonella, en bakterie som kan smitte til mennesker, er svært lav hos griser her i landet sammenlignet med situasjonen i de fleste andre land. Høsten 2009 ble den norske svinepopulasjonen smittet med pandemisk influensavirus fra mennesker.

Sett i et internasjonalt perspektiv er forbruket av antibiotika per kilo produsert svinekjøtt svært lavt i Norge. De vanligste årsakene til bruk av antibiotika til gris her i landet er betennelser i ledd hos sped- og smågriser, grisingsfeber hos purker, diaré hos smågriser og lungebetennelse. Helsetjenesten for svin har gjennomført vellykket bekjempelse av smittsomme sykdommer som skabb, smittsom grisehoste og svinedysenteri.

Veterinærinstituttet utfører obduksjoner og andre diagnostiske tjenester for å oppklare sykdomsutbrudd hos gris.

Les Veterinærinstituttets korte statusrapport for 2014 på dette fagområdet (side 11 i rapporten).

I venstremenyen finnes mer informasjon om svin.

 

Veterinærinstituttets kontaktperson på området svinehelse er