Storfebilde

 

Storfe

I 2013 var det ca. 850 000 storfe totalt i Norge. Antall mjølkekyr og ammekyr var henholdsvis 238 000 og 67 000. Fra 2004 er antall mjølkeku redusert med 15 %, mens ammekupopulasjonen har økt med nesten 40 %.

Det er nå registrert mindre enn 9000 besetninger med mjølkeku, og gjennomsnittlig antall mjølkekyr har økt fra 17 i 2004 til 24 i 2013. Rogaland, Oppland, Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal er de viktigste storfefylkene i landet.

Bortsett fra et lite antall besetninger med ringorm er den norske storfepopulasjonen fri for smittsomme sjukdommer som medfører offentlige restriksjoner. Sammen med de andre nordiske land er smittesituasjonen blant de beste i verden. Særlig luftveisvirus og mikroorganismer som forårsaker diaré, utfordrer dyrevelferden i mange besetninger og forårsaker betydelige økonomiske tap. Mastitt er fremdeles den hyppigst forekommende sjukdommen.

Veterinærinstituttet utfører obduksjoner og et bredt register av diagnostiske tjenester for å oppklare sjukdomsutbrudd hos storfe. 

Les Veterinærinstituttets korte statusrapport for 2014 på dette fagområdet (side 9 i rapporten).

Veterinærinsttuttets kontaktpersoner på området storfehelse er

I venstremenyen finnes mer informasjon om storfe.