Hjem / Temasider / Mykologi

Mykologi

 

Penicillium citrinum

Penicillium citrinum. Foto: Even Thoen

Helt siden Veterinærinstituttet ble etablert i 1891 har Veterinærinstituttet hatt mykologi i sin fagportefølje. Veterinærinstituttets mykologiske aktiviteter omfatter biomedisinsk forskning, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen dyrehelse, fiskehelse og fôr- og mattrygghet.

Veterinærinstituttets mykologer har bred kompetanse når det gjelder analyser for bestemmelse av muggsopp og gjærsopp i fôr og næringsmidler. Identifisering av soppene på slekts- eller artsnivå er ofte en forutsetning for å kunne vurdere resultatene av analysene.

Innen området fôrhygiene utfører vi mykologiske analyser av fôr både i forbindelse med oppklaring av sykdomsproblemer i besetninger der fôret mistenkes å være årsaken og i forbindelse med hygienisk kontroll av fôret.

Mykologene samarbeider tett med Veterinærinstituttets kjemikere og toksikologer ved mistanke om forgiftninger og ved behov for mykotoksinanalyser.

Vi har også god kompetanse på patogene sopp. Mykologene har et bredt forskningsengasjement på oomyceter som er sykdomsframkallende på akvatiske dyr.

Relaterte aktuelle tema:

Se også Mykoklanens blogg!