Krepsdyr og skjell

Edelkreps. Foto: David Strand

Edelkreps. Foto: David Strand

Krepsepest forårsakes av eggsporesoppen Aphanomyces astaci. Sykdommen er meldepliktig og listeført som nasjonal sykdom. Krepsepest er dødelig for all ferksvannskreps som ikke er av Nord-Amerikansk opprinnelse inkludert vår egen Edelkreps (Astacus astacus).

Parasittene M. refringens og Bonamia sp. kan infisere og gi sykdom på flatøsters og regnes som alvorlige trusler mot vill og dyrket flatøsters i Europa. I tillegg kan blåskjell være bærere av M. refringens, men parasitten ser ikke ut til å gi sykdom på disse. Bonamia ostreae ble påvist i Arendalsomsrådet i 2008, men er ikke påvist siden. Andre Bonamia-arter og Marteilia refringens har aldri blitt påvist i Norge.

Les Veterinærinstituttets korte statusrapport for 2014 på dette fagområdet (side 8 i rapporten).

I venstremenyen finnes mer informasjon om krepsdyr og skjell.