Kameldyr 

alpakka_COLOURBOX5743311_rez

Foto: Colourbox

Kameldyr omfatter de søramerikanske artene alpakka, lama, vikunja og guanako samt dromedar og topuklet kamel i den «gamle verden». Kameldyr har evolusjonært tilpasset seg livet i golde strøk som ørken, stepper og i store høyder og er naturlig utbredt i Sør-Amerika, Asia, Midtøsten og Afrika.

De første søramerikanske kamelidene ble eksportert fra Sør-Amerika for ca. 30 år siden. Bortsett fra dyr i dyrepark fant den første importen av lama til Norge sted i 1998, mens de første alpakkaene kom fra Chile i 2004. Fra tusenårsskiftet har interessen for og bestanden av lama og alpakka vært økende i Norge som i resten av Europa. I dag antas det å være et sted mellom 1500 og 2000 kamelider her i landet fordelt på noe under 200 dyrehold lokalisert i de fleste fylker i landet.

De siste årene har særlig interessen for alpakka og import av alpakka vært stor. I Norge finnes det en alpakkaforening (Den Norske Alpakkaforening) med noe over 100 medlemmer.

Mange av infeksjonene og parasittene som rammer storfe og småfe, kan også ramme kamelider. Dyr som importeres stammer fra land med en annen dyrehelsestatus enn den vi har i Norge. Det er derfor en risiko for introduksjon av uønskede smittestoff ved levende import av kameldyr. Kontakten med småfe og storfe gir muligheter for at slik smitte kan spre seg i drøvtyggerpopulasjonene.

Veterinærinstituttet utfører obduksjoner og andre diagnostiske tjenester for å oppklare sjukdomsutbrudd hos kameldyr. 

21. oktober 2015 arrangerte Veterinærinstituttet et seminar om sykdommer hos kameldyr.
Se presentasjoner "live" fra seminaret her. 

Veterinærinstituttets kontaktpersoner på omdrådet kameldyr er

 

I venstremenyen finnes mer informasjon om kameldyr.