Familiedyr

Hund og katt

Familiedyr omfatter mange forskjellige dyrearter/-grupper (blant annet hund, katt, ilder, kanin, gnagere, burfugler, minigris, reptiler, akvariefisk). Felles for disse er at de lever i en husstand med nær tilknytting til personen(e)/familien som bor der.

I Norge har cirka 40 % av husstandene et eller flere familiedyr. Hund og katt er vanligst, antall hunder anslås til cirka 500 000 (Norsk Kennel Klub), mens det er cirka 600 000 katter (Norsk huskattforening). På grunnlag av resultater i en intervjustudie av 2 000 husstander i 2001 ble antall gnagere beregnet til 216 000, antall kaniner til 72 000 og antall burfugler til 135 000. Norsk ilderforening anslår at det er cirka 4 500 ildere i norske husstander. Hold av familiedyr er mindre vanlig i husstander i Oslo/Akershus (23 %) og de tre nordligste fylkene (33 %) sammenlignet med landsgjennomsnittet.

Les Veterinærinstituttets korte statusrapport for 2014 på dette fagområdet (side 12 i rapporten).

Veterinærinstituttets kontaktperson på området familiedyr er

I venstremenyen finnes mer informasjon om familiedyr.