Dyrevelferd

kalv dier

Dyrevelferd kan defineres på mange ulike måter, men de fleste er enige om at dyr opplever god velferd når de har god helse, mestrer sine omgivelser og kan utføre naturlig atferd. Det er mye som påvirker dyrs velferd, blant annet miljøet de holdes i, forholdet til mennesker, trygghet, muligheten for å være sammen med andre dyr og hjelpen de får ved sykdom og skade. 

Norge har god dyrevelferd i forhold til mange andre land. I Norge er det for eksempel ikke lov til å holde purker fastbundet eller kupere halen på hunder. Samtidig er det mange områder vi kan bli bedre på. Et stort antall kyllinger dør under transport hvert år og ku og kalv skilles umiddelbart etter fødsel i melkeproduksjon. 

Dyrevelferd er et satsningsområde for Veterinærinstituttet og faggruppen er involvert i en rekke prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har Veterinærinstituttet som oppgave å utvikle og formidle kunnskap og bidra med kompetanse innen dyrevelferd til blant annet Mattilsynet og Landbruks- og Matdepartementet (LMD).

Veterinærinstituttet har også sekretariatet for Rådet for Dyreetikk (RDE) og Norecopa.

Les Veterinærinstituttets korte statusrapport for 2014 på dette fagområdet (side 14 i rapporten).

 

Veterinærinstituttets kontaktpersoner på området dyrevelferd er

I venstremenyen finnes mer informasjon om dyrevelferd.