Biofilm - Veterinærinstituttets forskning

Veterinærinstituttets forskning på biofilm (bakteriebelegg og belegg av andre mikroorganismer) fokuserer på sykdomsfremkallende mikroorganismer som gir sykdom og smitter fra både dyr og mennesker (zonooser): salmonella, E. coli, mycobacteria, listeria and muggsopp.

Biofilm i mat- og fôrindustrien representerer en utfordring for området mattrygghet som er én av Veterinærinstituttets kjerneoppgaver.

Biofilm - hva er det?
Bakterier og andre mikroorganismer finnes normalt overalt, men under visse betingelser kan disse feste seg til overflater og danne kolonier. Disse koloniene kan skille ut slim (matriks) som danner et belegg kalt biofilm. Biofilm er mikroorganismenes beskyttelsesmekanisme mot ytre stress og gjør organismene mer motstandsdyktige mot bl.a. desinfeksjonsmidler, antibiotika og dårlige levekår. Mikroorganismer kan produsere biofilm på nesten alle overflater og kan være svært vanskelig å fjerne.

Biofilm er et problem i mange sammenhenger, bl.a. for næringsmiddelproduksjonen og i vannrør. Her kan koloniene av mikroorganismene forurense og gi matforgiftning. Biofilm kan også dannes direkte på mat og fôr. Derfor er det av stor betydning å hindre biofilmdannelse.

Biofilm kan være sammensatt av ulike mikroorganismer som sammen bygger et samfunn. Noen arter er ikke selv i stand til å feste seg til overflater, men kan feste seg til mikroorganismer som greier dette. Når koloniseringen starter, vokser biofilmen gjennom en kombinasjon av celledeling og ”rekruttering” av nye mikroorganismer. De ulike artene organiserer seg på en slik måte at de utnytter hverandres egenskaper og bygger strukturer som gjør dem motstandsdyktige i ulike miljøer. Mikroorganismer som lever i biofilm har egenskaper ulike de en finner i frittstående mikroorganismer av samme type.

I en biofilm kan mikroorganismene kommunisere og samarbeide på mange ulike måter.- Slike kolonisamfunn kan overleve i flere år. Ettersom disse er motstandsdyktige mot mange av de vanlige desinfeksjonsmidlene og antibiotikaen som er i bruk, prøver man nå å finne nye og effektive bekjempelsesmetoder for de ulike bakteriene.

Biofilmforskere ved Veterinærinstituttet

Biofilmforskere ved Veterinærinstituttet.Fr v.: Lene Vestby, Kristin Berg, Live L. Nesse, Ida Skaar, Gunhild Hageskal, Angelika Agdestein, Tone Bjordal Johansen. Foto Mari M. Press

Kontaktperson Veterinærinstituttet:
Live Nesse, seniorforsker, seksjon for bakteriologi
E-post: live.nesse@vetinst.no
Tlf.: 23 21 63 15/924 41 267

Ida Skaar, seksjonsleder, seksjon for mykologi
E-post: ida.skaar@vetinst.no
Tlf.: 23 21 62 44/930 22 412