Antibiotikaresistens

Resistenstesting av bakterie. Foto: Anne-Mette Kirkemo

Resistenstesting av bakterie.
Foto: Anne-Mette Kirkemo

Antibiotika er viktig i behandling av infeksjoner som skyldes bakterier. Feil bruk av antibiotika kan føre til utvikling av motstandsdyktige (resistente) bakterier, noe som betyr at antibiotika ikke lenger har effekt på disse bakteriene.

Bakterier som er resistente mot antibiotika er et alvorlig og økende problem i hele verden, både hos dyr og mennesker. I Norge er situasjonen foreløpig forholdsvis gunstig hos dyr, men vi ser at det stadig dukker opp nye problemer med mer resistente bakterier.

Antibiotikaresistens forebygges ved å bruke lite antibiotika, og når det brukes skal det brukes på korrekt måte. Dessuten må man forsøke å begrense spredning av resistente bakterier mellom dyr og mellom dyr og mennesker.

Les Veterinærinstituttets korte statusrapport for 2014 på dette fagområdet (side 5 i rapporten). 

Veterinærinstituttet sine forskningsprosjekter på antibiotikaresistens.

Veterinærinstituttetts kontaktperson på området overvåking av antibiotikaresistens er

I venstremenyen finnes mer informasjon om antibiotikaresistens.