Hjem / Publikasjoner / Zoonoserapporten

Zoonoserapporten

Zoonoserapporten tar for seg sykdommer som kan smitte mellom dyr og menneske (zoonoser).

Rapporten presenterer data om zoonoser og zoonotiske agens for fôr, dyr, mat og mennesker i Norge. I tillegg til de zoonoser som rapporteres til EU/EFSA, er også kugalskap og variant Creutzfeldt-Jakob sykdom inkludert i den norske zoonoserapporten.

Se også EFSAs hjemmesider for EUs samlerapporter om zoonose-situasjonen i Europa.

En mer detaljert variant av rapportene er også tilgjengelig (kun på engelsk - klikk på språkikonet øverst til høyre på siden).

 Rapporter