Hjem / Publikasjoner / Høringssvar / Høringssvar: Veileder til Holdforskriften for storfe §10 Mosjon og beite

Høringssvar: Veileder til Holdforskriften for storfe §10 Mosjon og beite

Høringssvar til Mattilsynet 8. oktober 2013