Hjem / Publikasjoner / Høringssvar / Høringssvar: Søknad fra Havforskningsinstituttet om tillatelse til utslipp av brent kalk i Porsangerfjorden

Høringssvar: Søknad fra Havforskningsinstituttet om tillatelse til utslipp av brent kalk i Porsangerfjorden

Til Klima- og forurensningsdirektoratet 12. juni 2013