Hjem / Publikasjoner / Høringssvar / Høringssvar: Rapport fra et ekspertutvalg om effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

Høringssvar: Rapport fra et ekspertutvalg om effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

Til Fiskeri- og kystdepartementet, 9. august 2011