Hjem / Publikasjoner / Høringssvar / Høringssvar: Forslag til endringer i MSIS og Tuberkuloseregisterforskriften

Høringssvar: Forslag til endringer i MSIS og Tuberkuloseregisterforskriften

Til Helse- og omsorgsdepartementet, 28. februar 2011