Hjem / Publikasjoner / Høringssvar

Høringssvar

Høringssvar: Genmodifisert maislinje - DAS-40278-9

Modifisert for å tåle ugrasmiddel
Den genmodifiserte maislinjen DAS-40278-9 er utviklet for å tåle to typer ugressmiddel. Firmaet Dow AgroSciences mener at den kan gi bønder økt valgfrihet med hensyn til hvilke ugressmidler de ønsker å bruke.

Denne GMOen er en typisk representant både for en gammel og en ny generasjon GMOer. Typisk for den gamle, ved at planten er gjort tolerant for ugressmiddel. Typisk for en ny generasjon ved at de innsatte genetiske elementene aldri tidligere har vært benyttet i kommersielle GMOer.

Mangelfull søknad
Når det gjelder vurderingen av GMOen DAS-40278-9 påpeker Veterinærinstituttet at søknaden er mangelfull på flere punkter:

  • Det bør undersøkes bedre om genmodifiseringen kan gi utilsiktede genprodukter.
  • Det bør undersøkes om parallell bruk av flere ulike ugressmidler kan gi kombinasjonseffekter som er vesentlig sterkere enn summen av effekter av de enkelte ugressmidlene.
  • Dokumentasjon knyttet til spørsmål om bærekraft, etikk og samfunnsnytte er utilstrekkelig.