Hjem / Publikasjoner / Fiskehelserapporten

Fiskehelserapporten

Fiskehelserapporten forside

Veterinærinstituttet samler data for de viktigste fiskesykdommene innen oppdrett av laksefisk og marin fisk. Tall på utbrudd, trender og utvikling presenteres årlig i "Fiskehelserapporten" på norsk og engelsk.

For å gi et mest mulig helhelig bilde av helsesituasjonen hos oppdrettsfisk, er fiskehelserapporten basert både på data fra fiskehelsetjenester og diagnostiske data fra Veterinærinstituttets laboratorier. Informasjon er også hentet inn fra Mattilsynet, samt fra andre forskningsinstitusjoner innen fiskehelse.

Fiskehelsrapporten har blitt gitt ut som en selvstendig publikasjon siden 2005. Før dette inngikk den som en del av Havforskningsinstituttets havbruksrapport.

Rapporter