Hjem / Publikasjoner

Publikasjoner

Her finner du en oversikt over Veterinærinstituttets ulike produksjoner, fra vårt populærvitenskapelige magasin, rapportserien og spesialrapporter til vitenskapelige publikasjoner med forfattere fra Veterinærinstituttet.

Vitenskapelige artikler
Veterinærinstituttets forskere er hoved- og medforfattere på en rekke vitenskapelige publikasjoner i internasjonale journaler som; Virus Research, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Environmental Pollution, Emerging Infectious Diseases, Parasitology, International Archives of Allergy and Immunology, Developmental Biology, Veterinary Pathology, Journal of Food Protection, Diseases of Aquatic Organisms og mange flere. Gå til publikasjonslister

ARGUS_02_2010_Forside_Liten

Argus
ARGUS er vårt populærvitenskapelig magasin som informerer om forskning, diagnostikk og oppgaver på Veterinærinstituttet, og vise bredden i vår aktivitet. Magasinet kom ut i perioden 2010 - 2013. Gå til siden for Argus

 

  

Rapportserien forside

 

Rapportserien
Veterinærinstituttets rapportserie dekker en rekke ulike tema; fra avlusning i stormerd, bekjempelse av Gyrodactylus salaris i felt, reetablering av villaks, kunnskapstatus knyttet til mattrygghet og smittespredning, storskala avlivning av fjørfe, kartlegging av peanøtter i matvarer, evaluering av overvåkingsprogrammer og risikovurderinger på for eksempel blåtunge, fugleinfluensa eller import av svin.
Gå til Veterinærinstituttets rapportserie

 

Fiskehelserapporten forside

Fiskehelserapporten
For å gi et mest mulig helehtlig bilde av helsesituasjonen hos oppdrettsfisk, er fiskehelserapporten basert både på data fra fiskehelsetjenester langs hele kysten, og diagnostiske data fra Veterinærinstituttets laboratorier i Harstad, Trondheim, Bergen, Sandnes og Oslo. Informasjon er også hentet inn fra Mattilsynet, samt fra andre forskningsinstitusjoner innen fiskehelse. Fiskehelsrapporten har blitt gitt ut som en selvstendig publikasjon siden 2005. Før dette inngikk den som en del av Havforskningsinstituttets havbruksrapport. Gå til Fiskehelserapporten

NOK-rapporten forside

Norske overvåkingsprogrammer (OK)
Eller "Surveillance programmes for terrestrial and aquatic animals in Norway", som den heter på utgivelsesspråket engelsk. Rapporten er en samling av delrapporter, som årlig oppsummerer resultatene fra pågående overvåkingsprogrammer i Norge. Noen av programmene er vi pliktige til å utføre i henhold til internasjonale avtaler, mens andre er nasjonale programmer for å kartlegge forekomst, eller fristatus for, en rekke sykdommer på produksjonsdyr, vilt, fisk og skjell. Gå til OK-rapporten

Zoonoserapporten forside

Zoonoserapporten
Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker. Veterinærinstituttets Zoonosesenter rapporterer årlig om forkomst av zoonotiske smittestoffer i fôr, dyr og mat i Norge til EU - og om forkomst og utbrudd hos mennesker i samarbeide med Folkehelseinstituttet. Zoonoserapporten finnes i en fullstendig utgave på engelsk, samt en forkortet utgave på norsk. Gå til Zoonoserapporten

 

Norm-VET forside

NORM/NORM-VET rapporten
Rapporten omhandler bruk av antibiotika og forekomsten av antibiotikaresistens blant mikroogranismer fra dyr (NORM-VET)og mennesker (NORM) i Norge. Den er tilgjengelig på engelsk. Original undertittel: Usage of Antimicrobial Agents and Occurence of Antimicrobial Resistance in Norway. Gå til NORM / NORM-VET

Andre rapporter
En del eldre rapporter og publikasjoner foreligger også på våre hjemmesider. Gå til Andre rapporter