Hjem / Nyheter / Ingen nye ILA-utbrudd i perioden 1.- 23. juni

Ingen nye ILA-utbrudd i perioden 1.- 23. juni

Ingen nye ILA-utbrudd i perioden 1.- 23. juni

ILA-utbrudd 1984-2016. 
Figur: Veterinærinstituttet.

Det er ikke stadfestet nye ILA-utbrudd i perioden 1. - 23. juni, men det er fire mistanker om ILA. Disse er avmerket på det dynamiske kartet.

Status rapportene gir en oversikt over geografisk plassering av lokalitetene med påvist ILA, samt fordeling av utbruddene per fylke og måned. Pågående utbrudd og mistanker er vist i det dynamiske kartet. Kriterier for mistanke og stadfesting av diagnosen er beskrevet i Mattilsynets bekjempelsesplan for ILA. 

Se oppdatert Norgeskart

Se interaktivt kart over PD- og ILA-tilfeller

Se oppdatert tabell med oversikt per fylke og måned

Les om ILA i Fiskehelserapporten 2015

Les mer informasjon om ILA på Mattilsynets nettsider