Hjem / Forskning / Forskningsprosjekter

Forskningsprosjekter

Her finner du informasjon om forskningsprosjekter som Veterinærinstituttet leder eller deltar i.
Dette er ikke en fullstendig oversikt over prosjekter ved Veterinærinstituttet.

Du kan søke i vår prosjektportefølje på forskningsområde, finansieringskilde, og pågående/avsluttede prosjekter ved å bruke filterne under.

Effektiv produksjon av muggfritt pinnekjøtt og spekemat

Hovedmålet med prosjektet er å redusere forekomst og vekst av uønskede muggarter på pinnekjøtt og spekemat, samt utvikle metoder for deteksjon av problemmugg i produksjonsmiljøet.

Hygenea - Risikobasert hygienekontroll i europeiske slakteri

I Hygenea skal det utvikles en risikobasert objektiv metode for vurdering av hygienen for å nettopp kunne sammenligne resultatene og kategorisere de forskjellige slakteriene i forhold til risiko. Veterinærinstituttet er ansvarlig for WP3 som skal se nærmere på forekomst av verotoksinproduserende og antibiotikaresistente E. coli i prøver og se om det er en sammenheng mellom eventuelle funn og den generelle hygienen.

Quinolone resistance despite low antimicrobial usage – mechanisms and possible preventive measures (QREC-MaP)

QREC-MaP aims to understand the mechanisms behind the presence of quinolone resistant bacteria in the Norwegian livestock production despite the low level of antibiotic usage, and thereby identify possible risk factors and preventive measures for development of resistance.

Quinolone resistant Escherichia coli in Norwegian poultry and their impact on humans (QREC-risk)

The QREC-risk project aims to determine what impact Norwegian poultry may have as a possible source for human QREC carriage and infections, whether these poultry QREC are important as human pathogenic bacteria by themselves or whether they may transfer their resistance genes to other pathogenic bacteria.

Epidemiologisk studie av Kardiomyopatisyndrom (CMS): Utredning av spredning, risikofaktorer og sykdomsforløp i felt (CMS-Epi)

Prosjektets overordnede mål er å øke kunnskapen om spredning av PMCV og faktorer som påvirker utviklingen av klinisk CMS.

Strategic research on gill health at the Norwegian Veterinary Institute

The Gill Health Platform (GHP) is a strategic concentration of research at the Norwegian Veterinary Institute (NVI), motivated by the vital importance of the gills to fish health and function. The GHP assembles researchers and projects with expertise and interest in fish gill health, with particular focus on Atlantic salmon (Salmo salar) and aquaculture.
New Targeting Vaccines for Sustainable Aquaculture (TarGet)

New Targeting Vaccines for Sustainable Aquaculture (TarGet)

Sykdomsutbrudd utgjør en av de største truslene mot fortsatt vekst innenfor oppdrettsnæringen. I dette prosjektet skal vi utvikle en fleksibel fiskevaksineplattform (TarGet) hvor vaksiner kan skreddersys for ulike virussykdommer og fiskeslag.
Logo

Priority environmental contaminants in seafood: safety assessment, impact and public perception (ECsafeSEAFOOD)

Seafood has been recognized as a high quality, healthy and safe food item. Yet, some seafood can accumulate environmental contaminants with potential impact on human health. Limited information is available for those without maximum limits set by authorities for seafood, like priority contaminants, biotoxins from harmful algal blooms and marine litter. In order to increase seafood safety to consumers and reduce human health risks, ECsafeSEAFOOD aims to assess safety issues mainly related to nonregulated priority contaminants and evaluate their impact on public health.
Flåten. Foto: Stine Gismervik.

Pilotflåte Helixir- dokumentasjon av fiskevelferd og effekt mot lus (Helixir)

Helixir er et håndteringssystem under utvikling for blant annet lakselusbehandling, der oppdrettsfisk føres gjennom et ferdig dosert behandlingsbad montert på en flåte. Prosjektet har som målsetning å dokumentere fiskevelferd og effekt mot lus av pilotflåten Helixir både uten tilsettinger og med hydrogenperoksid.