Hjem / Forskning / Doktorgrader / Livdyrimport trolig årsak til utbrudd av ondartet fotråte hos sau

Livdyrimport trolig årsak til utbrudd av ondartet fotråte hos sau

Livdyrimport trolig årsak til utbrudd av ondartet fotråte hos sau

I 2008 ble ondartet fotråte hos sau påvist i Norge for første gang på 60 år. Et doktorgradsarbeid viser at dette utbruddet skyldtes spredning av en ny og hissig variant av fotråtebakterien, trolig innført til Rogaland med livdyrimport.

Ondartet fotråte hos sau forårsakes av bakterien Dichelobacter nodosus.Symptomene ved fotråte varierer fra mild betennelse i klauvspalten til løsning av klauvhorn. Dette er smertefullt for dyrene og fører til produksjonstap. Ondarta fotråte er meldepliktig i Norge. Det finnes forskjellige stammer av D. nodosus med varierende sykdomsfremkallende evne (virulens), og de deles inn i virulente (hissige) og lav-virulente (milde) varianter. I Norge defineres ondartet fotråte som infeksjon med virulente D. nodosus.

I doktorgradsarbeidet sitt undersøkte Marianne Gilhuus D. nodosus-isolater som var innsamlet mellom 2008 og 2011 fra ulike deler av landet. Bakterieisolatene ble testet for virulens, og for ulike genetiske egenskaper. En del av bakterieisolatenes genetiske fingeravtrykk ble sammenlignet. Det viste seg at virulente D. nodosus bare ble funnet i Rogaland, og at de var svært like genetisk. Dette bekreftet mistanken om at utbruddet skyldtes en virulent D. nodosus-stamme som nylig var introdusert til Rogaland. I 2013 ble virulente varianter også påvist i Aust-Agder.

Livdyrimport til Norge er strengt regulert, men noen få importer av sau fra Danmark til Rogaland ble registrert i årene før 2008. Den virulente utbruddsstammen av D. nodosus ble trolig innført til Norge på denne måten. Genetiske undersøkelser av danske D. nodosus-isolater i Gilhuus’ studie styrker denne mistanken.

Ny test har forenklet diagnostikken
I samarbeid med Monash University i Australia, har Gilhuus kartlagt hele arvestoffet (genomet) til 103 D. nodosus-isolater fra 8 land. Det viste seg at virulente og lav-virulente D. nodosus-isolater delte seg i to ulike grupper. De klare genetiske forskjellene mellom virulente og lav-virulente D. nodosus ble utnyttet i utviklingen av en ny test som skiller mellom de to variantene. Denne testen erstatter tidkrevende og kostbare laboratoriemetoder, og brukes nå i fotråtediagnostikken i Norge.

Doktorgradsarbeidet er en del av NFR-prosjektet «Fotråte hos sau og relaterte smittsomme klauvsjukdommer hos storfe i Norge». Arbeidet ble utført ved Veterinærinstituttet, i samarbeid med prosjekt Friske føtter (Animalia).

Cand.med.vet. Marianne Gilhuus disputerte 9. oktober 2014 for graden ph.d. ved NMBU Veterinærhøgskolen med avhandlingen “An outbreak of ovine footrot in Norway – phenotypic and genotypic investigations of Dichelobacter nodosus”.

Hovedveileder:
Dr.med.vet. Hannah Joan Jørgensen, Veterinærinstituttet

Personalia:
Marianne Gilhuus (f. 1973) kommer fra Røyse i Hole kommune. Hun ble uteksaminert fra Norges veterinærhøgskole i 2002. Hun har siden 2008 vært ansatt ved Veterinærinstituttet og ble tatt opp som ph.d.-student ved Norges veterinærhøgskole i mai 2010.

Kontakt:
Marianne Gilhuus, mobil: 99026680, e-post: mariannegilhuus@hotmail.com