Hjem / Forskning / Doktorgrader

Doktorgrader

Spesiell bakterievariant angriper regnbueørret 22.03.2016 16:00

Regnbueørreten er spesielt utsatt for sykdom fra en særskilt variant flavobakterie, viser Hanne Nilsens doktoravhandling. Kunnskapen er et viktig steg for å bekjempe sykdom hos regnbueørret verden over. 

Saprolegniainfeksjoner i fiskeoppdrett: infeksjonsstrategi og virulens 15.03.2016 15:24

Utvikling av gode strategier for kontroll av eggsporesoppen Saprolegnia i fiskeoppdrett krever ny innsikt i soppens infeksjonsstrategi og evne til å påføre fisken sykdom.

Restråstoff fra oppdrettslaks kan utnyttes bedre - enzymatisk hydrolyse kan gi viktig proteiner i fôret til kylling og smågris 12.02.2016 10:42

Norge har en stor produksjon av Atlantisk laks og årlig oppstår ca. 336 000 tonn restråstoff som ikke kan brukes til menneskemat. Dette restråstoffet har et høyt innhold av protein av svært høy kvalitet som man ønsker å bedre utnyttelsen av.

Rensefisk bør vaksineres mot bakteriesykdommer 11.02.2016 14:05

Vaksinasjon mot de vanligste bakterieinfeksjonene hos rensefisk i lakseoppdrettet kan sikre bedre velferd for fisken og minske dødeligheten.

 

Livdyrimport trolig årsak til utbrudd av ondartet fotråte hos sau 11.02.2016 13:51

I 2008 ble ondartet fotråte hos sau påvist i Norge for første gang på 60 år. Et doktorgradsarbeid viser at dette utbruddet skyldtes spredning av en ny og hissig variant av fotråtebakterien, trolig innført til Rogaland med livdyrimport.

Betydningen av driftsopplegg og stell for kalvevelferd i melkeproduksjonen 11.02.2016 13:38

Dyrevelferden hos kalver kan påvirkes på et overordnet nivå gjennom lover, regler og tradisjoner, og på et individuelt nivå gjennom avgjørelser og handlinger utført av den enkelte produsent. Målet med denne doktorgraden var å bidra med kunnskap om kalvevelferd og hvilken betydning driftsopplegg og stell (management) har for dyrevelferdsnivået.

Spredning av fotråte blant norske sauer 9.06.2015 10:43

Gjennom sin avhandling «Epidemiological investigations of footrot in the Norwegian sheep population» har Gry M. Grøneng bidratt med mer kunnskap om spredningsveier, risikofaktorer og overvåkning av fotråte under norske forhold og klima. Avhandlingen har slik resultert i mindre spredning av fotråte og bedre helse og velferd hos norske sauer.

Snegleforurensing kan ødelegge silofôr 15.06.2015 14:55

Brunskogsnegler som høstes inn med grasavlingen, kan gi feilgjæring og silofôr av svært dårlig kvalitet. Tilsetting av konserveringsmidler som inneholder syrer og kjemikalier kan hindre feilgjæringen og sikre et trygt og smakelig fôr, selv ved høy grad av snegleforurensing.

Båndet mellom ku og kalv 17.04.2015 14:09

Julie Føske Johnsen har forsket på dyrevelferd, båndet mellom melkekyr og kalver og funnet praktiske løsninger på noen av utfordringene knyttet til å holde ku og kalv sammen.

Medvirker infeksjoner i oppdrettsnæringen til nedgangen i villaksbestandene? 15.06.2015 14:57

Oppdrettsnæringen kan spre smittestoffer over store avstander og overføre smitte til villaks. Mer forskning må til for å avdekke om konsekvensen er utvikling av sykdom og dødelighet i villaksbestanden og om effekten i så fall er bestandsregulerende.