Hjem / Forskning

Forskning

En primær oppgave for Veterinærinstituttet er å gi forskningsbasert forvaltningstøtte til myndighetene på områdene mattrygghet, fôrhygiene, dyre-, skjell- og fiskehelse.

 

Forskning er nødvendig for å utvikle og oppdatere diagnostisk og analytisk metodikk for å skaffe kunnskap om sykdomsårsaker, zoonoser, fôr- og matkvalitet. Dette danner grunnlag for forebyggende helsearbeid og sykdomskontroll.

Det utføres også forskning som grunnlag for vitenskapelig basert rådgivning og som bidrag til den internasjonale utvikling innen fagområdene.

Forskningen spenner fra grunnleggende aktiviteter innen patologi, mikrobiologi, immunologi, kjemi, toksikologi og epidemiologi til anvendte problemstillinger knyttet til mattrygghet og ulike sykdommer hos produksjonsdyr, fisk, skjell og vilt.

Veterinærinstituttet ønsker å spisse forskningssatsingen og bli internasjonalt ledende og nå internasjonalt nivå på spesielt utvalgte områder.

Les mer i vår forskningsstrategi