Hjem / Beredskap

Beredskap

Vi-trekanten_norsk

Veterinærinstituttet er myndighetenes viktigste kunnskapsleverandør ved forebygging, rådgivning, oppklaring og håndtering av alvorlige smittsomme sjukdommer hos fisk og landdyr og zoonoser.

Veterinærinstituttet bistår også i å forebygge og håndtering av kriser forårsaket av helseskadelig forbindelser i fôr og mat.

Veterinærinstituttet har landsdekkende diagnostikk, helseovervåking og rådgivning, og samhandler aktivt med Mattilsynet i sin beredskapsrolle. Veterinærinstituttet har diagnostikk innen bakteriologi, mykologi, kjemi, serologi, parasittologi, virologi og dessuten spesifikk diagnostikk mot genmodifiserte organismer (GMO), antibiotikaresistens og prioner.

Veterinærinstituttet er utnevnt av Mattilsynet som nasjonalt referanselaboratorium for mange smittestoff, antibiotikaresistens, GMO, prionsjukdommer og sjukdommer hos fisk, skjell og skalldyr.

I sin forutseende beredskap overvåker Veterinærinstituttet helsesituasjonen regionalt, nasjonalt og internasjonalt. En viktig beredskapsoppgave for Veterinærinstituttet er å gi vitenskapelig baserte råd og risikovurderinger i krisesituasjoner der det er viktig å ha statusoversikt, vurdere årsaksforhold og risiko for videre utvikling av krisen.

Veterinærinstituttet skal ha en aktiv og åpen målrettet krisekommunikasjon både mot myndigheter og næringer samt andre berørte parter.

 

Veterinærinstituttets administrative beredskapsplan finner du her:

 

Aktuelle beredskapssituasjoner:
MRSA